Oudervereniging Arcen

De O.V.A. vormt de spreekbuis tussen ouders en school zodat de samenwerking, het meepraten en meewerken leidt tot een positief resultaat op lesgebied en opvoeding.

Het is van groot belang dat het team en de ouders goed met elkaar communiceren en samenwerken om ervoor te zorgen dat de school soepel blijft draaien. De O.V. speelt daarbij een belangrijke rol en vraagt de ouders op welke wijze dan ook, om mee te doen aan activiteiten en mee te denken over allerlei onderwerpen met betrekking tot de school.
De O.V. bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), het algemeen bestuur (alle clusterouders) en uit leden (alle ouders/ verzorgers).

U kunt zelf betrokken zijn door deel uit te maken van een of meerdere werkgroepen. Zie voor verdere info elders in de schoolgids.

De O.V. houdt zich bezig met:

  • planning en evaluatie v/d diverse werkgroepen en rapportavonden
  • planning schoolfoto's
  • participeren in verkeersexamen/ andere verkeersaangelegenheden
  • participeren in het pestprotocol
  • participeren bij de brandoefening/ ontruiming
  • overlegvergaderingen met schooldirectie
  • overleg met medezeggenschapsraad
  • bijwonen infoavonden nieuwkomers
  • elke maandag, na een vakantie van minimaal 1 week, " luizenscreening" door het luizenteam
  • alle overige zaken die de samenwerking tussen school en ouders bevorderen

Clusterouder: Klik hier voor de omschrijving van de taken van de clusterouder

De ouderbijdrage/ contributie:

Deze bestaat uit een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor: sinterklaasviering, carnavalsmiddag, paasviering, sportdag, kerstmarkt, kinderdag, s.v.d., cadeau voor de lr., afscheid leerkrachten en bestuursleden. Verder voor administratiekosten, verzekeringen en reiskostenvergoedingen.

Klik hier voor de folder van de OVA.

Wilt u graag een keer een vergadering van de OVA bijwonen? U bent van harte welkom!
Op de kalender van basisschool De Weiert staan de vergaderdata aangegeven. De notulen kunt u vinden in de digitale boekenkast van Ouderportaal.

Dagelijks bestuur:                    
                     
Voorzitter    
Lobke van Giesen
         
Penningmeester    
Roel van Giesen       

Secretaris
Kim Clevis        
077-4008328
0622883993    
secretariaatova.arcen@gmail.com