Oudertevredenheid

In 2020 heeft Fortior een oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder alle ouders van de scholen. Op deze flyer tonen we de belangrijkste resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen voor de Weiert. 


Klik hier om de flyer te bekijken.