Hoog- en meerbegaafdheid

Goed onderwijs sluit aan bij en speelt in op de mogelijkheden van leerlingen en prikkelt de leerlingen zich binnen hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Belangrijk zijn daarbij het cognitieve niveau en het ontwikkelingspotentieel van de leerling. Andere elementen spelen evenzeer een rol, zoals leerstijl, motivatie en begaafdheid op andere velden dan de cognitieve intelligentie, en de eventuele uitdagingen waarmee een leerling te maken heeft.

Het is belangrijk dat kinderen die hoog- en meerbegaafd zijn tijdig worden opgemerkt om ze een passend aanbod te kunnen bieden. Het is een weg die we samen met ouders en kind bewandelen.
We werken volgens dit stappenplan: signaleringsdriehoek.

Plusklas

In februari 2021 zullen we op onze school op vrijdagmiddag starten met een 'plusklas' voor hoog- en meerbegaafde kinderen. Deze groep zal begeleid worden door onze specialist hoogbegaafdheid Jikke Verhaegh.

Tijdens deze middag gaan de kinderen projectmatig aan de slag met de executieve functies en de taxonomie van Bloom.
 
Spaans

Op Bs. De Weiert bieden wij een groepje kinderen Spaans aan door middel van de methode Juan y Rosa.
Deze methode daagt uit tot:
  • meer vragen
  • zelf antwoorden zoeken
  • zelfstandig werken
  • presenteren, drama
  • creativiteit
Spaans wordt al jaren gegeven door vrijwilligster Susanne Valckx.Filmpje
Languagenut

Wat is Languagenut?

Languagenut is een digitaal programma voor meer -en hoogbegaafde kinderen waar ze op een leuke manier een andere taal kunnen leren (o.a. Duits, Spaans, Frans, Engels).

Sinds vorig schooljaar werken we op Bs. De Weiert met Languagenut voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Kinderen kunnen met dit programma zelfstandig werken als ze klaar zijn met het klassikale werk.