Rekenonderwijs
               
Werken vanuit thema's in de onderbouw
In de kleutergroep wordt gewerkt vanuit thema katernen. De leerkracht maakt keuzes wat hiervan past bij de schoolbrede thema's. De hele week wordt aandacht besteed aan rekenen, in de vorm van kring, werkles, weektaak of kiezen. Maar ook in Wereldoriëntatie komt rekenen terug. Twee keer per week ligt de nadruk in de kringactiviteit op rekenen.  De leerkracht houdt rekening met de zone van naaste ontwikkeling. De rekenlessen worden gegeven vanuit zowel de wiskundige activiteit (doelen), als vanuit spelactiviteit (thema). Op de weektaak voor groep 2 staan rekenwerkjes, hierin worden rekenwerkjes geoefend waarvan kinderen de doelen al beheersen. Op het keuzebord hangen wekelijks rekenwerkjes.
Er wordt gewerkt met Wereld in Getallen als bronnenboek. De Tule-doelen zijn de leidraad om te kijken of alle doelen aangeraakt worden tijdens de thema's. In de kasten zijn veel rekenmaterialen aanwezig die aansluiten bij de tussendoelen. Er is 1 telkast en 1 kast met materialen voor ruimtelijke oriëntatie en begripsvorming (groot/klein etc).

Gynzy rekenen in groep 3 t/m 8
Wij werken sinds dit schooljaar met Gynzy's verwerkingssoftware voor rekenen. Met deze software zijn de papieren boekjes overbodig geworden. Leerlingen maken alle opdrachten op de laptop. Bij de verwerking op de laptops gebruiken kinderen standaard een uitrekenschriftje om tussendoor opdrachten van de leerkracht in te maken of om te gebruiken als uitrekenpapier. 

De oefenstof sluit aan bij de methode die we voorheen ook gebruikten: Wereld in Getallen. Kinderen werken volledig op hun eigen niveau. Gynzy berekent voortdurend het niveau van de leerlingen en past hier de volgende opgaven op aan. Leerlingen worden tijdens het werken ondersteund in het leerproces, bijvoorbeeld door tips te krijgen op welke manier een som het beste uitgerekend kan worden. 

In de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in de verschillende oefeningen, krijgen kinderen heldere feedback en precies de juiste hoeveelheid uitdaging. Ook geeft Gynzy kinderen inzicht in de eigen voortgang en kunnen zij sterren verdienen met het aantal opgaven dat ze goed maken

Nadat de kinderen in de klas instructie van de leerkracht hebben ontvangen kunnen zij zelfstandig aan de slag. De leerkracht kan op het digibord live volgen waar de leerlingen mee bezig zijn en hoe dit gaat. Ook kan de leerkracht exact zien welke fouten er gemaakt worden, zodat hij/zij kan besluiten om even bij te sturen. Het analyseren van de vaardigheden van kinderen is gemakkelijk en overzichtelijk geworden voor de leerkracht. Binnen de software staat het niveau van de leerling centraal.  

Tijdens de rekenlessen worden nog steeds coöperatieve werkvormen ingezet en zijn de leerlingen buiten het werken aan de laptops ook bezig met het leren van elkaar.