ICT & 21eeuwse vaardigheden

De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze technische ontwikkelingen zijn er andere, nieuwe vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Er ontstaan nieuwe functies op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21eeeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.Wat doen wij op school aan 21eeuwse vaardigheden en ICT?
Onze school heeft een drietal studiemiddag over 21 eeuwse vaardigheden gevolgd. Aan lessen uit de methodes worden 21eeuwse vaardigheden toegevoegd als dit tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast hebben we een ICT-leskist en heeft iedere leerling van groep 3 t/m 8 een eigen laptop. Zo kunnen er regelmatig ICT-tools worden gebruikt in de lessen. 

ICT tools
Op De Weiert worden regelmatig ICT-tools ingezet in de lessen. ICT-tools maken de lessen interactiever en dynamischer.

Proconnect
Tafeltjes of sommen automatiseren? Dan kan op een werkblad, maar ook via Proconnect. De laptop wordt verbonden met het digibord en ieder kind krijgt zijn of haar eigen sommen te zien. Op het digibord is de voortgang te zien. Wheeldecide 
Een tool die regelmatig wordt gebruikt bij spelling is Wheeldecide. Leerlingen werken in tweetallen. Eén leerling laat het wiel draaien. Er komt na enkele seconden één woord naar voren. De leerling leest het woord voor aan de ander en deze schrijft het woord op in het spellingschrift. Vervolgens laat de leerling het woord zien en wordt het nagekeken door de ander, daarna wisselen de rollen. Wheeldecide meerdere manieren worden ingezet. 

 
 

ICT leskist

Om het programmeren binnen onze school te stimuleren hebben wij een ICT-leskist. In deze kist zitten materialen voor de groepen 1 t/m 8 waarbij kinderen op een spelende manier leren programmeren. Leerlingen van onze school aan de slag met programmeren
 

Programmeren
In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de 'achterkant' van de apparaten die we dagelijks gebruiken.
 
Waarom leren programmeren?
Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben.


Collega's tijdens de studiemiddag aan de slag met programmeren