Visie Bs. De Weiert

Onze school is een bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het onderwijsmodel van gepersonaliseerd leren. De organisatie is een leerstofjaarklassensysteem voor de basisdomeinen. Het middagprogramma voorziet vooral in creatieve ontwikkeling en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van kinderen. Wij richten ons op een brede ontwikkeling van kinderen. Naast kennis leren onze kinderen ook (eigentijdse) vaardigheden en ontwikkelen zij hun talenten. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: veiligheid, eigen verantwoordelijkheid en respect. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: onderwijsbehoeftes zijn leidend gevarieerde werkvormen hanteren; CL (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen; (IGDI)kinderen zelfstandig (samen) laten werken.