Coöperatief leren

Wat is coöperatief leren?

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. 

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.Voorbeelden van coöperatief leren bij ons op school:

Onderbouw

Werkvorm: rotonde


Middenbouw

Werkvorm: hoofden bij elkaar
 

Werkvorm: om de beurt (een foto maken van een samenstelling in de school)


Bovenbouw

Werkvorm: placemat