Thematisch werken

Wat is thematisch werken?

Thematiseren betekent eigenlijk: 'Het laten groeien en opbouwen' van betekenisvolle activiteiten voor leerlingen, rond een inspirerend thema, aangestuurd door de vragen en inbreng van leerlingen.' 

Sinds vorig schooljaar maken wij gebruik van Faqta in de groepen 4 t/m 8. Faqta is een nieuwe thematische geïntegreerde aanpak. Het heeft een breed aanbod van thema's. Het programma biedt kinderen een rijke digitale leeromgeving met activerende lessen. Leerlingen zijn gemotiveerd met opdrachten en onderzoeken bezig en de leerkracht kan inspelen op de leervragen van kinderen.
Het thematisch werken blijft uitgangspunt op onze school, Faqta ondersteunt het aanbod. 

Tegelijkertijd werken de leerlingen ook aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.

We werken gedurende het schooljaar aan vijf verschillende thema's. 

De thema's van schooljaar 2020-2021 zijn:
Tijd 1
Mediawijsheid
Wonen en werken
Weer en klimaat
Tijd 2
Voorbeelden van thematisch werken bij ons op school in schooljaar 2019-2020.

Thema tijd
Kennismaken met het tijdvak Wereldoorlogen & holocaust d.m.v. een Escape Room met als onderwerp Anne Frank.
 
Voorbeelden uit andere schooljaren...

Thema Tijd
Kennismaking met de geschiedenis van Arcen d.m.v. een speurtocht.


Thema waarnemen en bewegen
Onderzoekjes in het kader van waarnemen en bewegen in de bovenbouw.
 
 

Thema weer & seizoenen

 Thema menselijk lichaam
Niet iedereen is even groot. Als je jongste bent hoef je nog niet de kleinste te zijn! Wat een ontdekking! Presenteren in groep 3/4Thema water