SWPBS

Wat is SWPBS?

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. Bs. De Weiert hanteert deze aanpak.

Onze kernwaardenGedragsverwachtingen
Door middel van lesjes in de klas leren we de leerlingen de juiste gedragsverwachtingen.

 

Ons beloningssysteem
Iedere groep heeft een eigen boot. Leerlingen kunnen muntjes verdienen door goed gedrag te laten zien. Als de buis van de boot vol is (60 muntjes), kunnen ze bij meester Jos, juf Anouk of juf Doreen een matroosje gaan halen voor op de schoolboot. De groep kiest een groepsbeloning. Als er 16 matroosjes op de boot staan volgt er een schoolbeloning.

    

Voor meer informatie zie deze informatiebrochure:
SWPBS Brochure De Weiert.pdf

 
Foto's van beloningenSchoolbeloning

  


Groepsbeloningen

Film kijken in de pyjama            Lekker buiten spelen
  

Knuffels mee naar school         
  

De matrozenclub
Dit is een groepje leerlingen, uit elke groep één leerling. Zij vergaderen over de schoolbeloningen en helpen met organiseren van deze schoolbeloning(en).
Ook mogen ze elke week een muntje geven aan een leerling die goed gedrag laat zien.De ideeën van dit schooljaar zijn:

Spellen met de hele school
Samen een film maken
Proefjes doen
Extra keuzeochtend
Extra vrije tijd in je klas
Speurtocht in het bos of een soort Expeditie Robinson
Speeltuin in de gymzaal en dan zelf je groepjes kiezen