Rapportage
Wij gebruiken sinds schooljaar 2019-2020 MijnRapportfolio voor rapportage en portfolio. 

Gesprekken
Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats. Dit is driehoeksgesprek tussen kind, ouders en leerkracht. In november zijn er facultatieve vorderingsgesprekken. Een gesprek kan op initiatief van de leerkracht of van ouders plaatsvinden.
De rapportgesprekken vinden 2x per jaar plaats. Deze gesprekken zijn in februari en juni. Dit zijn verplichte gesprekken voor alle ouders. 
 
De CITO normering
Onze school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. De CITO toetsen die wij in februari en in mei op school afnemen zijn voor groep 3 t/m groep 8: Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, AVI en DMT. Voor groep 2 zijn dit de toetsen Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters.

De CITO toetsen zijn landelijk genormeerd. Dit betekent dat er een vaste score is die is gebaseerd op hoe alle leerlingen in Nederland de toets maken. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen krijgen we een goed beeld van de resultaten per groep en per individuele leerlingen. Voorheen vertaalden we de scores naar de cijfer I tm V.
We stappen nu over naar de niveaus A tm E. Deze normering wordt landelijk gebruikt.
 
De volgende indeling A tm E wordt gehanteerd:
- A: 25% - hoogst scorende leerlingen
- B: 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
- C: 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
- D: 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde
- E: 10% - laagst scorende leerlingen
 
Onderstaand schema maakt duidelijk wat er precies gewijzigd is in de verdeling over de niveaugroepen:
 

AVI niveau indeling
De AVI niveaus bestaan uit twaalf niveaus. Deze zijn gekoppeld aan groepen in het basisonderwijs. AVI-M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 (de M staat voor Midden) en avi-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (de E staat voor Eind). AVI-E7 is dus het gemiddelde leesniveau eind groep 7.
Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is het niveau voor de beginnende lezers. AVI-Plus, dat volgt op AVI-E7, geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt.
  
Woordbeoordeling of cijfers
Het rapport van groep 3 en groep 4 bestaat uit woordbeoordelingen.
De gebruikte beoordelingen zijn:
  • G (goed)
  • RV (ruim voldoende)
  • V (voldoende)
  • T (twijfelachtig)
  • 0 (onvoldoende)
Het rapport voor groep 5 tot en met 8 heeft woordbeoordelingen en cijfers. Leerlingen krijgen op het rapport nooit een lager punt dan een 4.

Rapportage voor groep 1/2
De leerlingen van groep 1/2 krijgen ook een rapport. De opzet van dit rapport ziet er iets anders uit dan de opzet voor groep 3 tm 8. Het OVM (Ontwikkelingsvolgmodel) is een leerlingvolgsysteem dat de leerkrachten in groep 1/2 gebruiken. Via het OVM volgen leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen. Op het huidige rapport van groep 1/2 staan de ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per halfjaar uitgewerkt.

Voor meer informatie over de onderbouwing van de ontwikkelingslijnen, klik hier.