Welkom op onze website!
Bs. De Weiert is de basisschool in Arcen en is gehuisvest in de MFA de Schans, die in september 2016 is geopend. Binnen deze MFA werken wij nauw samen met o.a. de Kinderopvang, sportverenigingen, cultuur en andere partners uit de omgeving.
De school kenmerkt zich eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Wij verbinden kennis, vaardigheden en inzichten tot een integrale ontwikkeling van het kind.
Kinderen leren stapsgewijs eigenaar te worden van hun leerproces. De talenten van kinderen worden herkend en gestimuleerd.
Wij zijn tevens een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'.

Wij wensen u veel plezier met het lezen en bekijken van alle informatie en foto's/filmpjes op deze website!